Μετά από την ανεύρεση του ακινήτου της αρεσκείας σας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία ώστε να υπογραφούν τα τελικά συμβόλαια.

1. Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας

Ένας δικηγόρος, ενεργώντας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό σας, αφ’ ενός θα πρέπει να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, διενεργώντας έλεγχο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο ώστε να διαπιστωθεί ότι το πωλούμενο ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος αφ’ ετέρου δε, να διασφαλίσει τα συμφέροντά σας στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο που θα συνταχθεί.

2. Οικοδομικός και τεχνικός έλεγχος

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, ενεργώντας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό σας, θα πρέπει να ελέγξει: Σε περίπτωση αγροτεμαχίου/οικοπέδου τα ορθά όρια, την οικοδομησιμότητα και τους όρους δόμησης αυτού και σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα την νομιμότητα, την στατικότητα και την ποιότητα κατασκευής αυτού

3. Υπογραφή συμφωνητικού

Υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό, μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, και καταβάλλεται προκαταβολή. Στο συμφωνητικό αυτό, καθορίζονται σαφώς: το συνολικό ποσό της αξίας του ακινήτου – το ποσό της προκαταβολής – ο τρόπος εξόφλησης του υπολοίπου τιμήματος – ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις εφόσον υπάρχει κτίσμα – η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων – και οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή και τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε ο ίδιος στην υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μπορεί να παρευρεθεί για λογαριασμό σας ένας ειδικά εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός σας.

4. Ενημέρωση λογιστή - φοροτεχνικού

Πριν την υπογραφή του τελικού συμβολαίου, θα πρέπει να ενημερώσετε τον λογιστή – φοροτεχνικό σας για την πρόθεσή σας αυτή. Αυτός θα σας πληροφορήσει για το ισχύον φορολογικό καθεστώς, τις εκάστοτε φορολογικές υποχρεώσεις  καθώς και τις προθεσμίες που ισχύουν σχετικά με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε9 κα).

5. Συνάντηση με συμβολαιογράφο

Ο συμβολαιογράφος, σε συνεργασία με τον δικηγόρο, τον πολιτικό μηχανικό/αρχιτέκτονα αλλά και τον λογιστή, θα καταρτίσει το τελικό συμβόλαιο της αγοραπωλησίας, το οποίο θα υπογραφεί την ημερομηνία που έχει οριστεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης ο συμβολαιογράφος, θα συντάξει την Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης και θα σας ενημερώσει σχετικά με το ύψος του Φόρου και των λοιπών εξόδων της μεταβίβασης με τα οποία θα επιβαρυνθείτε (ΦΠΑ, μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο κλπ).

6. Επιπλέον διαδικασίες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού θα χρειαστεί, εκτός των ανωτέρω να κάνετε και τις ακόλουθες διαδικασίες:
  • Έκδοση ελληνικού ΑΦΜ (Αριθμού Φορολογικού Μητρώου).
  • Υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Όπως και οι Έλληνες πολίτες, έτσι και εσείς, παρόλο που διαμένετε στο εξωτερικό, εφόσον αποκτήσετε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, είστε υποχρεωμένοι να υποβάλετε κάθε χρόνο φορολογική δήλωση και να αποδίδετε τυχόν προκύπτοντα φόρο.
Για την έκδοση ΑΦΜ καθώς και την υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα σας δώσουμε σχετικές οδηγίες.